Zaloguj
Ikona Nazwa Opis
Noclegi Noclegi

Opis kategorii noclegi

Noclegi Warsztaty/pokazy tradycyjnego rzemiosła

Warszaty rzemieślnicze prezentujace i nauczające wykonywania np. papieru czerpanego, ceramiki, kwiatów z bibuly, malowania na szkle.

Noclegi Usługi specjalistyczne z instruktorem

Usługi specjalistyczne i szkoleniowe wymagające opieki instruktora/trenera lub specjalistycznego zabezpieczenia

Noclegi Basen/Sauna/SPA

Basen/Sauna/SPA

Noclegi Usługi przewodnickie

Przewodnicy turystyczni

Noclegi Usługa prozdrowotna

Usługi masażystów, fizykoterapeutów i inne usprawniające o profilu medycznym

Noclegi Zakupy

Miejsce sprzedaży wyrobów tradycyjnego rzemiosła

Noclegi Wypożyczalnie sprzętu turystycznego

Wypożyczalnie sprzętu sportowo turystycznego

Noclegi Wyżywienie

Miejsca oferujące posiłki regionalne

Noclegi Wycieczki

Wycieczki całodniowe organizowane przez organizatorów turystyki

Noclegi Cerkwie

Cerkwie prawosławne, cerkwie gracekokatolickie oraz dawne cerkwie, w których aktualnie odprawiane są nabożeństwa w obrządku rzymskokatolickim

Noclegi Szlaki piesze

Szlaki piesze turystyczne

Noclegi Obszary przyrodniczo chronione

Obszary przyrodniczo chronione: parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody

Noclegi Miejscowości

Miejscowości, ich krótkie opisy, historia oraz informacje co warto zobaczyć w najbliższej okolicy

Noclegi Muzea

Muzea

Noclegi Szlaki rowerowe

Rowerowe szlaki dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego

Noclegi Cmentarze

Cmentarze

Noclegi Judaika

Obiekty związane z kulturą żydowską - synagogi, kirkuty

Noclegi Lotniska

Lotniska

Noclegi Imprezy masowe

Cykliczne imprezy turystyczno - sportowe, kulturalne

Noclegi Parki linowe

Parki linowe

Noclegi Ekomuzea

Sieć rozproszonych w terenie obiektów, tworzących żywą kolekcję muzealną

Noclegi Ciekawostki i legendy

Ciekawostki i legendy bieszczadzkie

Noclegi Zamki

Zamki, pałace, dwory

Noclegi Zwierzęta

Mini ogrody zoologiczne, stadniny koni, zagrody żubrów, danieli itp.

Grupa atrakcji Grupa atrakcji

Grupa atrakcji umiejscowiona w jednym miejscu.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego