Zaloguj

mojebieszczady.com 

siedziba biura: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Naftowa 4/8 

http://mojebieszczady.com

kom. 791 190 901 

mojebieszczady.com sp. z o.o.

38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Naftowa 4/8 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy 

pod numerem 0000387533, 

NIP 6891231387, REGON 180704260, 

PBS O/Krosno 20 8642 1083 2002 8322 4287 0001

kapitał zakładowy 50 000,00 PLN w całości opłacony

 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego