Zaloguj

Przeglądaj według


Kategorie


Wszystkie Tagi 1


Aktualności

05-03-13

Zamek królewski w Sanoku

W XIV w Kazimierz Wielki na stromym wzgórzu nad Sanem wzniósł drewniano-murowany zamek z obszernym dziedzińcem, wokół którego znajdowały się budynki mieszkalne i gospodarcze oraz wieża służąca jako strażnica i więzienie. Warownia w czasie swojej świetności była okazałą rezydencją, stanowiącą własność królewską. Pierwsza przebudowa zamku przez starostę Mikołaja Wolskiego miała miejsce po roku 1520, zmieniono wówczas drewniane elementy na murowane. W XVII w, od momentu podmycia murów zamkowych przez San, zamek zaczął popadać w ruinę. W czasach zaboru austriackiego w XIX i XX w. rozebrano skrzydło północne i południowe. Z pierwotnych zabudowań ocalał tylko renesansowy budynek główny, część murów otaczających zamek, wykuta w skale studnia oraz fragment dawnej fosy. 

Zamek w czasie swojej świetności był okazałą rezydencją, stanowiącą własność królewską – tytułem oprawy królowej Bony, której rodowy kartusz herbowy Sforzów pozostał w herbie Sanoka do dziś. Gośćmi na zamku byli: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło z trzecią żoną Elżbietą Granowską z Pilczy (po ślubie w Sanoku), kardynał Oleśnicki, a rezydowały: czwarta żona Władysława Jagiełły – królowa Zofia (Sonka) i królowa Izabela Węgierska, wdowa po Janie Zapolyi.

Obecnie w salach zamkowych mieszczą się zbiory Muzeum Historycznego. Stała ekspozycja gromadzi w swoich zbiorach ponad 1200 eksponatów tworząc jedną z najpiękniejszych kolekcji sztuki cerkiewnej w Polsce. Zawiera najwcześniejsze przykłady malarstwa cerkiewnego – ikony oraz przedmioty liturgiczne. Są to głównie ikony pochodzące z prawosławnych i greckokatolickich cerkwi z terenów południowo - wschodniej Polski oraz Ukrainy. Kolejną cenną kolekcją są eksponaty sztuki sakralnej z terenu diecezji przemyskiej oraz kolekcja ceramiki pokuckiej - największa w Polsce. Najwyższe piętro zamku przeznaczono na prezentację sztuki współczesnej, w szczególności prac śp. Zdzisława Beksińskiego – artysty pochodzącego z Sanoka. Jest to największa na świecie – licząca około 600 prac – ekspozycja prezentująca bogatą i różnorodną twórczość jednego z najciekawszych, najbardziej intrygujących artystów współczesnych

 
blog comments powered by Disqus
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego