Zaloguj

Baza usług i atrakcji

Rezerwat przyrody "Sine Wiry"

Rezerwat przyrody "Sine Wiry" położony jest na terenach należących do nieistniejących wsi Łuh, Zwój i Polanki. 

  • brak
  • -->
    • sine wiry 5

Rezerwat "Sine Wiry"


Miejsce wyjątkowo obdarowane walorami natury. Na przestrzeni kilku kilometrów, pomiędzy nieistniejącymi wsiami Łuh, a Polankami, tworzy się tutaj malowniczy przełom. Rzeka przeciska się wąska doliną wśród zalesionych gór: Zołobiny i Połony, a Bukowinką i Pereszlibą.

Dolina charakteryzuje się dużym spadkiem podłużnym- na 5 km spadek wynosi ok 50 m. Rzeka płynie rwącym korytem, głębokim i kamienistym, wśród progów i głazów. Pojawiają się też płycizny, ale też i wielkie głębie zwane wirami lub baduniami.

W latach siedemdziesiątych zbudowano drogę leśną, zamkniętą dla samochodów, ale ciekawa dla turystyki pieszej i rowerowej.

Ustanowiony tutaj w 1987 roku Rezerwat przyrody obejmuje 8 km odcinek od rzeki Wetliny od wioski Łuh, aż do jej ujścia w Polankach. Powierzchnia rezerwatu to ponad 450 ha, o bogatym środowisku przyrodniczym.Ze względu na specyficzne położenie i urozmaiconą rzeźbę terenu jest miejscem występowania rzadkich i ciekawych roślin oraz ostoją dla zwierząt. Rosną tutaj m.in. wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin: tojad wschodniokarpacki, bławatnik mieczolistny oraz bławatnik wielokwiatowy.Opócz tego występują tu: mieczyk dachówkowaty,goździk skupiony, tojad wschodniokarpacki oraz lulecznica kraińska.

(goździk skupiony)

Swoje siedliska mają tutaj rysie, niedźwiedzie, dziki, jelenie, wydry i borsuki. Rzeka pełna jest pstrągów. Nazwa rezerwatu pochodzi od obszernego skalnego basenu, wypełnionego ciemna atramentową wodą. Ta głębia nazwana została Sinym Wirem. Nie ma tam wiru i ostro płynącej wody, widać spokojna tafle jezior, ale wg dawnych mieszkańców słowo wir, nie oznaczało zawirowana rzece, lecz jego głęboką ton.

Zwiedzanie najlepiej rozpocząć od słynnej Spisówki w Polankach. Stąd do Zawoju jest ok 5 km, a w obie strony spacerem to trasa na 4-5 godzin.

Trasa warta, by ją poznać.Powrót do listy
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego