Zaloguj

Baza usług i atrakcji

Rezerwat przyrody „Na Opalonym”

Rezerwat przyrody „Na Opalonym” położony jest na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Umiejscowiony na północno-zachodnich stokach wzniesienia położonego w paśmie górskim w okolicach Arłamowa.

  • brak
  • -->
  • www.zielonepodkarpacie.pl/obszary-chronione/parki-krajobrazowe/park-krajobrazowy-gor-slonnych/
    • góry słonne

Rezerwat przyrody „Na Opalonym”

Położony jest na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Umiejscowiony na północno-zachodnich stokach wzniesienia, położonego w paśmie górskim w okolicach Arłamowa. Rezerwat utworzono dla ochrony zbiorowisk buczyny karpackiej, porastającej poprzecinane licznymi potokami zbocze. Znajduje się tutaj wspaniały ponad 100-letni drzewostan jaworowo-bukowo-jodłowy, w którym występują okazy o obwodzie od 300 do 450 cm. Walorem tutejszej przyrody nieożywionej są źródła słone, o zawartości minerałów zbliżonej do tych, jakie stwierdzono w Iwoniczu i Rymanowie Zdroju.
 
Powrót do listy
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego