Zaloguj

Baza usług i atrakcji

Rezerwat przyrody „Góra Sobień”

Rezerwat przyrody „Góra Sobień”. Na powierzchni prawie 5,5 ha ochroną objęto piękne fragmenty buczyny karpackiej, lasu grądowego, lipowo-grądowego i łęgu podgórskiego. 

  • brak
  • -->
    • Przebiśnieg

Rezerwat przyrody „Góra Sobień”

Rezerwat powstał w 1970 roku w celu ochrony rzadkich gatunków roślin występujących w runie oraz drobnych zwierząt ciepłolubnych (bezkręgowców kserotermicznych). Na powierzchni ok. 5,5 ha znajdują się dobrze zachowane fragmenty buczyny karpackiej, lasu grądowego, lipowo-grądowego i łęgu podgórskiego. Najniższe partie wzniesienia porośnięte są lasem łęgowy - z jesionem, świerkiem, jaworem i leszczyną. Wyższe partie zajmuje las grądowy przechodzący w buczyny.

Wczesną wiosną (marzec) zakwitają tu m.in. śnieżyczki przebiśniegi, cebulice dwulistne i przylaszczki pospolite i pierwiosnki wyniosłe. Z kolei na przełomie maja i czerwca w rezerwacie pojawiają się kwiatostany innych rzadkich roślin, jak lilia złotogłów i tojad mołdawski.    

W najwyższym punkcie wzniesienia, które objęto ochroną rezerwatową znajdują się ruiny zamku „Sobień”. Badania wykazały, że już w XIII wieku istniał tu gród z umocnieniami ziemnymi. Obecne ruiny to pozostałości po zamku, który został wzniesiony po 1340 roku, kiedy tereny te znalazły się we władaniu Kazimierza Wielkiego. Pod koniec XIV w. zamek nadano rodzinie Kmitów, którzy go rozbudowali. Podobno gościł w nim kiedyś sam król Władysław Jagiełło.

Powrót do listy
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego