Zaloguj

Baza usług i atrakcji

Rezerwat przyrody „Dyrbek”

Rezerwat przyrody „Dyrbek” położony jest na południowo-zachodnim stoku wzniesienia leżącego w paśmie Gór Słonnych.

  • brak
  • -->
    • rezerwat dyrbek 7

Rezerwat przyrody „Dyrbek”

Rezerwat o powierzchni przeszło 130 ha położony jest na południowo-zachodnim stoku wzniesienia leżącego w paśmie Gór Słonnych. Obszar ten wyróżnia się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu m.in. dzięki gęstej sieci potoków wcinających się głęboko w podłoże oraz wypukło-wklęsłym stokom. Celem jego utworzenia jest ochrona naturalnych lasów - buczyny karpackiej. Wstępują tu drzewostany jaworowo-bukowo-jodłowe, z dosyć dużą liczbą starych drzew. Pnie niektórych osiągają nawet 450 cm obwodu. W runie można zobaczyć całą gamę gatunków roślin charakterystycznych dla buczyny karpackiej. Rezerwat stwarza doskonałe warunki dla ptaków. Stwierdzono tu występowanie m.in. orlika krzykliwego, puchacza, bociana czarnego i puszczyka uralskiego. Również ssaki takie jak: jelenie, dziki, sarny i lisy znajdują tu doskonałe warunki do życia. Stok wzgórza, na którym utworzono rezerwat odznacza się korzystnymi prądami powietrznymi oraz układem geomorfologicznym korzystnym dla lotów szybowcowych. W okresie międzywojennym, przy granicy rezerwatu założona została szkoła zwana „akademią szybowcową”. Warunki tutaj panujące pozwalały na osiąganie rekordowych lotów. 

Powrót do listy
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego