Zaloguj

Baza usług i atrakcji

Rezerwat przyrody „Chwaniów”

Rezerwat przyrody  „Chwaniów” zajmuje ponad 350 ha powierzchni z charakterystycznym układem dolin rzecznych i górskich grzbietów.

 

  • brak
  • -->
    • Bocian Czarny

Rezerwat „Chwaniów”

Rezerwat zajmujący ponad 350 ha powierzchni obejmuje północno-wschodnie stoki pasma Chwaniowa, które stanowi najbardziej wysuniętą na północ część Polskich Karpat, z charakterystycznym układem dolin rzecznych i górskich grzbietów. Rzeźbę terenu ubogacają dodatkowo malownicze doliny potoków górskich, wpadających do Wiaru.

Rezerwat utworzono dla ochrony wspaniale wykształconej i zachowanej tu reglowej buczyny karpackiej, w podzespole wilgotnym z miesięcznicą trwałą, zajmującej około 80% ogólnej powierzchni. Nigdzie indziej w Karpatach Wschodnich nie występują tak duże połacie tego zbiorowiska. Ponadto w runie leśnym występuje wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin, przykładowo: obrazki wschodnie, storczyk szerokolistny, wawrzynek wilczełyko, jastrzębiec sabaudzki. W rozległych drzewostanach (przeszło 100-letnich), które tu występują osiedla się wiele gatunków „puszczańskich” jak puchacz, bocian czarny, wilk czy  niedźwiedź i jeleń karpacki. 

Powrót do listy
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego