Zaloguj

Baza usług i atrakcji

Park Krajobrazowy Doliny Sanu

Park Krajobrazowy Doliny Sanu obejmuje górny bieg Sanu od źródeł po Jezioro Solińskie, obfitujący w liczne malownicze zakola i przełomy oraz obszary wododziałowe położone na północ od  Bieszczadzkiego Parku Narodowego,

  • brak
  • -->
    • san i hoczewka

Park Krajobrazowy Doliny Sanu został utworzony dla ochrony zlewni jednej z najpiękniejszych polskich rzeki, a co jest ewenementem jest to zarazem jedyna z naszych dużych rzek górskich, której dolina przypomina bardziej rzekę nizinną. Park obejmuje zasięgiem górny bieg Sanu, od źródeł po Jezioro Solińskie, obfitujący w liczne malownicze zakola i przełomy oraz obszary wododziałowe położone na północ od  Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a więc m.in. masywy Jeleniowatego, Magury Stuposiańskiej, Dwernika - Kamienia i rozległe pasmo Otrytu.

Chodzi tu o uchronienie przed niepożądanymi przekształceniami unikatowych walorów przyrodniczych i naturalnego, przebogatego w rozmaite formy geomorfologiczne krajobrazu tej części Bieszczadów a także o organizowanie życia społeczno-gospodarczego, rekreacji i turystyki w oparciu o zasady ekorozwoju. Znajdujemy tu bowiem nadzwyczajną obfitość naturalnych, usytuowanych kompleksowo zespołów leśnych (80% lesistości).

Spotkamy tutaj  tereny dawnych wsi bojkowskich, opustoszałych po dramatycznych przejściach ich mieszkańców, gdzie przyroda odnowiła się rzadko spotykaną bujnością i żywotnością oraz różnorodną faunę i florę (806 gatunków roślin naczyniowych, w tym 127 górskich).

Sama rzeka San przez swoje położenie na styku odmiennych stref geograficznych i klimatycznych ma - jak potwierdziły badania - najbogatszą z polskich rzek karpackich faunę wodną, właśnie w swoim górnym biegu. Na obszarze Parku znajdują się rezerwaty „Zakole” (torfowiskowy), „Krywe i „Hulskie”

Obszar Parku jest bardzo duży, wiele tutaj miejsc, które warto wpisać w mapę swoich wypraw.

Same Lutowiska – to dziś duża wieś gminna u stóp Otrytu. Nazwa Lutowisk wywodzi się z wołoskiego słowa „letowyszcze”, – czyli miejsca letniego wypasu bydła. Po zakończeniu II wojny światowej Lutowiska znalazły się w granicach ZSRR pod nazwą Szewczenko. W 1951 roku wróciły do Polski, wyludnione, a zasiedlane zostały ludnością z Sokala, Zabuża, Nowego Dworu i Krystynopola.

Lutowiska to piękna miejscowość turystyczna, z bogatą ofertą edukacyjną i kulturalną (znane targi końskie). Przygotowano tutaj bardzo ciekawe szlaki spacerowe (np. ekomuzeum „Trzy Kultury”).

W Lutowiskach możemy zobaczyć jedyny na Podkarpaciu taki neogotycki kościół parafialny wybudowany w latach 1908-1914.

Miejscem wartym do obejrzenia jest także kirkut – z prawie 1000 macew, a najstarsza – z 1796 r.

Nad Lutowiskami położony jest parking z punktem widokowym – na wzniesieniu 723 m. Stąd rozciąga się przepiękna panorama na najwyższe partie górskie Bieszczadów. Od Doliny Sanu układają się w ciąg szczytów połoniny: Wołowego, Halicza, Kopy Bukowskiej, Krzemienia, Bukowego Berda, Tarnicy, Tarniczki i Szerokiego Wierchu. 

Lutowiska to świetna baza wypadowa do wycieczek Dolina Sanu w wielu kierunkach. Możemy kierować się na Skorodne – lub na Czarną.

Kierując się w stronę Czarnej Górnej,  warto zobaczyć cerkiew z 1834 roku z drewnianymi kolumnami klasycystycznej fasady świątyni. W Czarnej zapraszamy m.in. do odwiedzenia „Galerii Barak” prowadzonej przez Różę i Krzysztofa Franczaków, charakterną pracownię rzeźb Adama „Łysego” Glinczewskiego.


Z Lutowisk, proponujemy także wycieczkę (w sezonie letnim) do Polany, skrótem prowadzącym dolina potoku Głuchego poprzez Skorodne i Rosochate – wyludnione wsie – urocze pustkowia i malowniczy dziki krajobraz.

W Polanie możemy zobaczyć jedną z najstarszych istniejących cerkwi w Bieszczadach z 1790 roku.

Od Lutowisk możemy również kierować się w kierunku Smolnika nad Sanem, gdzie zobaczymy perełkę bojkowskiej drewnianej architektury sakralnej – cerkiew z 1791 roku położoną na wzgórzu. W pobliżu również bardzo ciekawy obiekt – „Wilcza Jama” – o ciekawym wystroju.

Od Smolnika możemy kierować się w kierunku Dwernika, Zatwarnicy aż do Hulskiego. Tereny te są jeszcze dziewicze, mało zaludnione.  Możemy tutaj spotkać pozostałości nieistniejących wsi, pokonywać szlaki pieszo bądź rowerem – docierać do miejsc całkowicie opuszczonych. Taki koniec świata cywilizacji. Są tutaj pozostałości wsi Krywe, Tworylne, Hulskie. Warto przemaszerować ten szlak pieszo, wsłuchując się siew ciszę i spokój tych miejsc.

W pobliżu, mamy możliwość odwiedzić rezerwat florystyczny „śnieżycy wiosennej w Dwerniku”- gdzie wiosną łanowo porasta duży obszar śnieżyca wiosenna w odmianie karpackiej.

W Dwerniku z punktu widokowego możemy oglądać przepiękne panoramy na połoniny.

Dolina Sanu jest ważnym szlakiem kształtowania się zespołów roślinnych oraz migracji zwierząt. Występują tutaj dzięki warunkom przyrodniczym wiele zwierząt puszczańskich. Żyją tu wszystkie duże ssaki drapieżne (m.in. niedźwiedź brunatny, wilk, ryś) i prawie wszystkie krajowe gady, w tym wąż Eskulap.

 Wart zobaczenia jest także Rezerwat Zakole, który został utworzony w 1971 r. i obejmuje nieco ponad 5 ha powierzchni w zakolu Sanu, w miejscowości Smolnik. Chroni roślinność istniejącego tutaj torfowiska wysokiego. Szczególnie interesująca jest flora roślinna, w tym kilka gatunków objętych ochroną. Ostoję znajdują tu również liczne gatunki zwierząt, w tym niedźwiedź brunatny i ryś. Występują tutaj także salamandry plamiste, traszki karpackie, kumak górski, żaba trawna czy ropucha szara. Z gadów: żmija zygzakowata, zaskroniec i padalec. Torfowiska występujące w rezerwacie, maja dużą wartość przyrodniczą, magazynują wodę i wpływają na klimat i kształtują odrębny topoklimat.

Jednym słowem – Krajobrazowy Park Doliny Sanu – to bogactwo zarówno architektoniczne, krajobrazowe jak i przyrodnicze. Gorąco polecamy.
 

Powrót do listy
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego