Zaloguj

Baza usług i atrakcji

Park Krajobrazowy Gór Słonnych

Park Krajobrazowy Gór Słonnych - o powierzchni 51 392 ha obejmuje ochroną północne fragmenty Gór Sanocko-Turczańskich i południowe pasma Pogórza Przemyskiego. W parku dominują obszary leśne ok. 60 %, a 32 % to użytki rolne. 

  • brak

Park Krajobrazowy Gór Słonnych o powierzchni 51 392 ha obejmuje ochroną północne fragmenty Gór Sanocko-Turczańskich i południowe pasma Pogórza Przemyskiego. W Parku dominują obszary leśne (ok. 60 %), a 32 % to użytki rolne. Cechą charakterystyczną roślinności tego parku krajobrazowego jest piętrowość: do 500 m. n.p.m. w piętrze pogórza występuje grąd wschodniokarpacki, powyżej tej wysokości występuje regiel dolny z lasami bukowymi i bukowo-jodłowymi. Flora naczyniowa Parku liczy ok. 900 gatunków, wśród nich na stosunkowo niewielkiej wysokości można spotkać 68 gatunków górskich i 5 subalpejskich. Faunę parku stanowią 133 gatunki kręgowców, w tym 92 gatunki ptaków, ponadto 58 gatunków bezkręgowców objętych ochroną całkowitą. Słabo zurbanizowany i penetrowany teren jest ostoją dużych ssaków: niedźwiedzi, wilków, rysi, a także rzadkich ptaków: orła bielika, bociana czarnego i puchacza. Na terenie parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody, z których cztery - “Polanki”, “Na Opalonym”, “Dyrbek” i “Chwaniów” - obejmują ochroną naturalne zbiorowiska buczyny karpackiej. Rezerwat “Góra Sobień” chroni strome wzgórze z ruinami zamku Kmitów - obecnie porośnięte lasem mieszanym. Z części Parku Krajobrazowego Gór Słonnych postuluje się utworzenie Turnickiego Parku Narodowego.

Powrót do listy
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego