Zaloguj

Baza usług i atrakcji

Zagroda Żubrów w Mucznem

Zagroda Żubrów w Mucznem to jedna z największych bieszczadzkich atrakcji, która co roku bije rekordy popularności. 

  • Muczne
    • Zagroda Żubrów w Mucznem

Pokazowa Zagroda Żubrów znajduje się na terenie leśnictwa Muczne, przy drodze Stuposiany - Tarnawa Niżna, ok. 2 km przed miejscowością Muczne.

Na powierzchni leśnej ok. 8 ha można poobserwować żubry w ich naturalnym środowisku. Teren porośnięty jest starymi jodłami i świerkami, a przez środek przepływa potok Czerwony, dostarczający zwierzętom wody.

Dla zwiedzających przygotowano platformy widokowe, zapewniające możliwość obserwacji żubrów niezależnie od pogody. Obiekt służy edukacji przyrodniczej i jest jednocześnie jedną z największych atrakcji turystycznych regionu.

Skąd powstał pomysł na utworzenie Zagrody?

Powstała w ramach projektu „Ochrona in situ żubra w Polsce - część południowa” współfinansowanego przez Unię Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jej podstawowe cele to poprawa kondycji genetycznej bieszczadzkich żubrów, przybliżenie turystom odwiedzającym Bieszczady biologii i historii „króla puszczy” oraz umożliwienie odtworzenia stada „Górny San”, które zostało zarażone gruźlicą. Postanowiono słusznie wykorzystać doskonałe warunki bytowania dla tych zwierząt na terenach bezludnych, o małej lesistości.

Oczywiście, równie ważnym celem jest promowanie Lasów Państwowych i czynnej ochrony przyrody.

Obecna Zagroda jest kontynuacją hodowli żubra w Bieszczadach, która została zapoczątkowana w 1963 r. zagrodą aklimatyzacyjną nad potokiem Zwir w Nadleśnictwie Stuposiany.

Powrót do listy
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego