Zaloguj

Baza usług i atrakcji

Klasztor Sióstr Nazaretanek Komańcza

Klasztor w Komańczy powstał jako Dom Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu i działa od 1928 roku

  • 38-543 Komańcza
  • www.nazaretanki.dir.pl

Klasztor Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy 

Klasztor powstał jako Dom Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu i działa od 1928 roku na terenie diecezji przemyskiej. Początki klasztoru były bardzo skromne. Pięć sióstr zamieszkało w wynajętym domu, pracując głównie przy kościele parafialnym i zakrystii. Obecną siedzibę klasztoru w stylu szwajcarskim (parter murowany, piętro drewniane) zbudowali na górskiej polanie budowniczy z Rymanowa w 1929 r. Klasztor został poświęcony i zamieszkały przez siostry Nazaretanki w 1931 r. W czasie okupacji na terenie klasztoru kwaterowali Niemcy, natomiast siostry nazaretanki jednocześnie pomagały i ukrywały kapłanów oraz osoby pochodzenia żydowskiego. Klasztor miał charakter sanatoryjny.

W okresie walk z partyzantami (lata 1944–48) siostry udzielały pomocy lekarskiej i charytatywnej potrzebującym. Do 1950 roku kaplica klasztorna służyła miejscowej ludności jako kościół. 

W latach 1955 – 1957 na terenie klasztoru był internowany Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński

Klasztor jest otwarty dla zwiedzających oraz przyjmuje gości świadcząc usługi noclegowe w pokojach z łazienkami. Przyjmuje gości indywidualnych, grupy pielgrzymkowe oraz rekolekcyjne. Rocznie klasztor odwiedza około 40 tysięcy pielgrzymów.

Dojazd:

Jadąc z Sanoka, wjeżdżamy do Komańczy wzdłuż linii kolejowej. Musimy dojechać do przystanku Komańcza-Letnisko i tuż za nim skręcić w prawo pod wiadukt kolejowy, za którym  zostawiamy samochód i asfaltową drogą idziemy pieszo do klasztoru (ok. 600 m).

Dane teleadresowe:

Klasztor Sióstr Nazaretanek, 38-543 Komańcza, tel. 013 467-70-56, e-mail: nazkom@op.pl
Strona internetowa klasztoru: www.nazaretanki.dir.pl

    • klasztor nazaretanek w Komańczy
Powrót do listy
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego