Zaloguj

Baza usług i atrakcji

Kirkut Lesko

Kirkut założony w XVI w., jeden z najstarszych zachowanych cmentarzy żydowskich w Europie

  • Lesko, ul. Słowackiego
    • lesko

Leski kirkut został założony w XVI wieku i jest jednym z najstarszych zachowanych cmentarzy żydowskich w Europie. Znajduje się na nim ok. 2 tys. macew. Prostokątne płyty nagrobne z płaskorzeźbami i inskrypcjami stoją pionowo, odwrócone w kierunku wschodnim. Najstarsza macewa pochodzi z 1548 roku. Tak stare nagrobki odnaleziono w Polsce jeszcze tylko w Krakowie, Lublinie i Szczebrzeszynie.Pózniejsze macewy maja bogatą dekorację symboliczną przedstawiającą wizerunki lwa, lamparta, jelenia, orła, otwartej księgi czy siedmioramiennego świecznika. Rozrzucone wśród starych drzew, często przechylone  lub poprzewracane, stwarzają niepowtarzalny nastrój refleksji nad przemijanem. Cmentarz żydowski w Lesku zlokalizowany kilkaset metrów za synagogą, po przeciwnej stronie drogi - przy ul. Słowackiego. Wąskie schody prowadzą stromo pod górę. To w tym miejscu, na zboczu  wzgórza, znajduje się najstarsza część nekropolii.Cmentarz żydowski -po hebrajsku - Bet Olam - czyli Dom Boga, połozony na wzgórzu, zarośnięty drzewami i krzewami. Obecnie zachowało sie tutaj ponad 500 macew. Napisy i zdobnictwo - na macewach - symbolizują różne zajęcia ludzi, których upamiętniają.Na uwagę zasługuje widok kamieni na macewach. Wiąże się to z tym, że Judaizm uważa tę formę dobroci, którą skierowujemy wobec zmarłych, za najwyższą formę dobroci, bo nie istnieje najmniejsza nawet możliwość, aby ten, komu ją okazujemy, mógł nam za nią odpłacić. Jest to więc dobroć całkowicie bezinteresowna. Takie traktowanie zmarłego jest przyczyną istnienia popularnego zwyczaju kładzenia kamyków na grobie przez Żydów odwiedzających cmentarze. Gdy już odbył się pogrzeb (nawet, jeśli było to wiele lat temu) i nie można w nim było uczestniczyć, wciąż można realizować micwę oznaczenia grobu, właśnie poprzez dodawanie do istniejącego dużego kamienia –  małych kamyków.Będąc tam - odniesiemy niesamowite wrażenie, czujemy jak milką odgłosy ulicy, szum cywilizacji. Naprawdę tutaj zatrzymuje się czas.


Niestety ok kilku lat brama wejściowa jest zamknięta, a płatny wstęp należy wcześniej uzgodnić.

Powrót do listy
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego