Zaloguj

Baza usług i atrakcji

Ciśniańsko - Wetliński Park Krajobrazowy

Ciśniańsko - Wetliński Park Krajobrazowy chroni walory przyrodnicze i krajobrazowe Bieszczadów Zachodnich. Walory przyrodnicze zabytki kultury i historii parku można także podziwiać z okien Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej.

  • brak
  • -->
    • bieszczadzka łąka

Ciśniańsko - Wetliński Park Krajobrazowy

Utworzony został dla ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych Bieszczadów Zachodnich. Jest częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Graniczy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym i stanowi część jego otuliny. Spośród licznych na tym obszarze szczytów, dziewięć przekracza wysokość 1000 m. n.p.m.  Teren parku krajobrazowego w 83% stanowią lasy będące doskonałym miejscem bytowania zwierząt. Występuje tu około 80 gatunków zwierząt zaliczanych do chronionych lub rzadkich w tym wiele drapieżników. W odludnych ostępach występują  niedźwiedzie brunatne, wilki, rysie i żbiki oraz rzadkie gatunki ptaków jak orliki krzykliwe, orły przednie, puszczyki uralskie, czy też puchacze.

Spotkać tu można  także wiele gatunków chronionych płazów (np. salamandra plamista, traszka karpacka, kumak górski), gadów (np. żmija zygzakowata, gniewosz plamisty) oraz owadów, jak nadobnica alpejska.

Występujące tu lasy tworzą zbiorowiska nazywane buczyną karpacką, złożoną głównie z buków i jodeł. Najbardziej cenne przyrodniczo miejsca, do których można dotrzeć szlakami obejmują rezerwaty: "Zwiezło", "Cisy na Górze Jawor", "Woronikówka", "Gołoborze", "Sine Wiry", "Olszyna łęgowa w Kalnicy" "Przełom Osławy pod Duszatynem".  

Fot. Rezerwat Sine Wiry

Powrót do listy
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego