Zaloguj

Baza usług i atrakcji

Cerkiew Kostarowce

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Szymona Słupnika, zbudowana w 1872 roku. 

  • none
  • -->
    • cerkiew kostarowce

Cerkiew w Kostarowcach

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Szymona Słupnika, zbudowana w 1872 roku. Bryłę cerkwi przebudowano w 1931 r. Po 1946 roku została przejęta przez wiernych rzymskokatolickich. W latach 90. świątynia została rozbudowana.

Jest to budowla trójdzielna, z wielobocznie zamkniętym prezbiterium, zrębowa. Narteks poprzedza częściowo weń wchodząca wieża konstrukcji słupowo-ramowej. Do babińca dostawiona jest niewielka zakrystia kryta dachem kalenicowym. Całość pobita blachą, szalowana deskami w pionie. We wnętrzu polichromia figuralna z pierwszej połowy XIX wieku. W części dobudowanej wykonano także polichromię. Ikonostas pochodzący z XIX wieku jest przesunięty w głąb prezbiterium. Na pierwotnym miejscu pozostawiono jedynie ikony proroków. Kilka ikon z tutejszej cerkwi znajduje się w Muzeum Historycznym w Sanoku. Przy świątyni stoi murowana dzwonnica parawanowa z 1934 rok, figurą św. Szymona Słupnika na szczycie. Przy cerkwi 700 letni dąb.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć. 


Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

Powrót do listy
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego