Zaloguj

Baza usług i atrakcji

Muzeum Kultury Bojków

Muzeum Kultury Bojków znajduje się w Myczkowie i jest jedną z najbardziej odwiedzanych atrakcji.

  • Myczków 46
    • Muzeum Kultury Bojków

Kto z Was zna Muzeum kultury Bojków w Myczkowie? To doskonała, prowadzona na bardzo wysokim poziomie atrakcja, sięgająca najgłębszych korzeni bieszczadzkiej tożsamości. Miejsce, gdzie czas się zatrzymuje przenosząc każdego odwiedzającego w dawny świat Bojków pełen kultury i historii.  Już teraz zapraszamy Was do podróży z pasją i poznania bliżej tego niezwykłego miejsca...

Muzeum znajduje się w Myczkowie, to wieś położona w pobliżu Polańczyka. Jej symbolem są dwie świątynie - kościół i dawna cerkiew - zgodnie stojące obok siebie, wzniesione jednocześnie w 1900 roku, gdzie zgodnie  mieszkali Polacy i Rusini.

Jak powstało Muzeum?


Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie zostało żałożone w 2013 roku i gromadzi i dokumentuje pamiątki kultury materialnej i duchowej dawnych mieszkańców terenu obecnej gminy Solina. Jego początki sięgają lat 70. XX w., kiedy to pasja gromadzenia śladów przeszłości Myczkowa i jego okolicy przyczyniła się do powstania prywatnych zbiorów obecnego kustosza muzeum Stanisława Drozda oraz innych mieszkańców  gminy. Na szczególną uwagę zasługuje postać śp. Władysława Wojtonia - nauczyciela języka polskiego Szkoły Podstawowej w Berezce, który w sali języka polskiego gromadził pamiątki przeszłości. Zbiór ten w latach 80. został powiększony przez młodego wówczas nauczyciela historii w tej szkole.


 

Jak pasja do zbierania przerodziła się w powstanie Muzeum?


Zbieractwo było jedną z form nauczania przedmiotu, cieszącą się szczególnie dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W latach 90. zbiór ten przeniesiono do Szkoły Podstawowej w Myczkowie, gdzie stał się wyposażeniem pracowni historycznej i był stale powiększany. W 2005 r., po wybudowaniu nowego zespołu szkół im. Franciszka Stopy w Myczkowie, zbiory zostały przeniesione do nowego obiektu, w którym powstała izba historyczno-regionalna. Prowadzone były tu zajęcia z edukacji regionalnej w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Lesku.

Kiedy do tegoż nowego obiektu szkolnego z budynku dawnej gminy i ośrodka zdrowia w Myczkowie przeniesiono także oddział przedszkolny, nadarzyła się okazja wykorzystania istniejących i popadających w ruinę pomieszczeń na obiekt muzealny, tym bardziej, że położone są one w centralnym punkcie miejscowości, w sąsiedztwie kościoła i cerkwi. Dzięki postawie Rady Gminy i ówczesnego wójta Zbigniewa Sawińskiego oraz środkom unijnym dokonano remontu i adaptacji części obiektu z przeznaczeniem na muzeum. Natomiast teren przy budynku przygotowano pod zagospodarowanie otwierając plac zabaw dla dzieci.

W czym tkwi fenomen tego miejsca?


W bardzo  krótkim okresie zyskało ogromne zainteresowanie prezentowaną ekspozycją oraz wsparcie w zdobywaniu nowych eksponatów przez osoby, które „zakochały się w Bieszczadach”. Powstała placówka stanowi namacalny dowód na to, jak duży potencjał płynie z podtrzymywania pamięci o historii regionalnej, która jest wyznacznikiem nowych trendów turystycznych. To doskonałe miejsce na ośrodek wiedzy o kulturze Bojkowskiej, który także będzie pielęgnował lokalną twórczość.

 

Co zawierają zbiory Muzeum?


Prezentują wszystkie dziedziny życia ludności zamieszkującej Myczków i okolice. Ułożone zostały w myśl sekwencji „od poczęcia po grób”. Bojkowie - górale ruscy, żyjący na tych terenach także w rodzinach mieszanych - polsko-ruskich, polsko-ukraińskich, Polacy, Żydzi, Cyganie wytworzyli charakterystyczną dla siebie kulturę, której pamiątki możemy podziwiać w muzeum. Przez okres ponad 30 lat gromadzone były przedmioty, stroje, dokumenty, nagrania - relacje, które są również cennym świadkiem minionych czasów. Dzięki uczniom, rodzicom oraz pasjonatom historii regionalnej zbiory muzeum są ciągle uzupełniane i powiększane.

Wnętrze Muzeum to dwie duże sale i dwa mniejsze pomieszczenia - całkowicie wypełnione eksponatami.  Najwięcej jest rzeczy związanych z etnografią, z kulturą materialną i duchową mieszkańców tego regionu. W narożu jednej z sal stoi ogromny piec, jakich obecnie nie spotyka się. Pochodzi z oryginalnej chyży bojkowskiej.

Widzimy także piękną odzież męską i damską, roboczą i odświętną, mająca historię ponad 100-letnią.

Największym i najcenniejszym darem Muzeum jest wiedza samego założyciela Stasława Drozda. Tak barwnie i malowniczo potrafi opowiadać o wielu sprawach związanych z kulturą bojków z ich życiem i pracą... niejednokrotnie, człowiek w otoczeniu Muzeum pragnie przenieść się w tamte czasy...

A na zakończenie...

W jaki sposób można dzielić się wspólną pasją?


Ważną rolę w Muzeum pełni forma użyczenia przez kolekcjonerów niektórych cennych przedmiotów i obiektów. Dzięki życzliwości między innymi p. Benedykta Bocheńskiego, dawnego pracownika stacji CPN w Średniej Wsi, uzyskano cenne i ciekawe przedmioty związane z życiem codziennym i ubiorem np. chodaki i drewniaki. Państwo Maria i Zdzisław Pękalscy z Hoczwi użyczyli dużą część zbiorów zgromadzonych w istniejącej kiedyś w tamtejszej miejscowości izbie regionalnej, znajdującej się w dawnej grekokatolickiej plebani. Znalezione przez siebie, na terenie dawnego dworu w Berezce, eksponaty związane z właścicielami dawnego dworu zostały użyczone przez Państwa Małgorzatę i Stanisława Gwóźdź. Trudno jest wymienić wszystkie zasłużone dla placówki osoby, ponieważ na liście znalazłaby się niemalże większości mieszkańców, do których trzeba byłoby dopisać wiele osób z terenu całej Polski, związanych korzeniami z gminą Solina.

Jest również „epizod zagraniczny”. To kopie strojów przysłane z Nowego Jorku przez dawną mieszkankę Bereźnicy Niżnej z rodziny Zawojskich. W muzeum można również oglądać pokaźny i ciekawy zbiór fotografii z regionu, związany z postaciami zasłużonymi w środowisku, szczególnie z okresu przedwojennego i okupacji: archiwum rodziny Wawroszów -  twórców uzdrowiska w Myczkowie, dokumenty i pamiątki po płk. Józefie Pawłusiewiczu i jego rodzinie, zdjęcia związane z rodziną Kuźmaków, ks. Janem Siuzdakiem i ks. Franciszkiem Stopą. Gromadzone są także pamiątki i dokumenty związane z powojenną wywózką mieszkańców na tereny Ukrainy i zachodnie ziemie Polski -,,Akcja Wisła''.

Przy muzeum, dzięki inicjatywie miejscowej grupy twórców, działa Galeria Bojkowska oraz zespół muzyków i grupa śpiewająca pod kierunkiem Michała Matuszewskiego, kultywująca dawne melodie i pieśni.

Obecnie muzeum jest placówką GOKSiT w Polańczyku.

Otwarte jest od wtorku do niedzieli w godzinach 9:30 - 15:30.

Tel.: 13 463 15 69.

Zapraszamy :)

Stanisław Drozd

Lidia Tul-ChmielewskaPowrót do listy
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego