Zaloguj

Baza usług i atrakcji

Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy reprezentuje przyrodę Karpat Wschodnich. Posiada wyjątkowe wartości przyrodnicze i krajobrazowe.

  • brak
  • -->
    • Tarnica Bieszczady

Bieszczadzki Park Narodowy

Istnieje od 1973 roku, a początkowo obejmował jedynie masywy Tarnicy, Krzemienia, Halicza oraz część Połoniny Caryńskiej. Następnie został czterokrotnie powiększony i obecnie jego powierzchnia wynosi 29 202 ha. Jest największym polskim górskim parkiem narodowym i czwartym spośród wszystkich pozostałych (dwudziestu trzech). Obejmuje swoim zasięgiem najwyższe części Bieszczadów Zachodnich, a jego najwyższym szczytem jest Tarnica (1346 m n.p.m.). Leży przy styku granicy trzech krajów - Polski, Słowacji i Ukrainy. Jest jednym z najcenniejszych w skali całej Europy obszarów górskich, na którym nadal występują liczne gatunki rodzimych roślin i zwierząt.

Na dużych przestrzeniach występują tu naturalne lasy, które w wielu miejscach mają charakter puszczański i stanowią ostoję dla dużych ssaków kopytnych i drapieżnych - m.in. niedźwiedzi brunatnych, wilków, żbików, żubrów i jeleni. Natomiast tereny po dawnych wsiach przyrodnicy nazywają "krainą dolin" i stanowią one fenonem europejskich, gdyż nigdzie indziej na tak dużm obszare nie nastąpił proces wtórnej sukcesie, czyli powroru dzikiej karpackiej przyrody na swoje dawne stanowiska. Bieszczadzki Park Narodowy chroni część przyrody Karpat Wschodnich. 

Dużą osobliwość stanowią bezleśne grzbiety zwane połoninami (Połonina Caryńska, Połonina Wetlińska, Bukowe Berdo, Połonina Bukowska oraz inne), których nie spotkamy nigdzie indziej w Polsce. W lasach Bieszczadzkiego Parku Narodowego rosną głównie buki, a w domieszcze spotyka się m.in. jodły, jawory i świerki, zaś w wzdłuż dolin rzecznych przeważają olsze szare.  W piętrze połonin rosną rzadkie gatunki roślin alpejskich i wschodniokarpackich, z których wiele ma tu swoje jedyne naturalne stanowiska w Polsce.Symbolem parku jest ryś, który również jest tu spotykany.

Powrót do listy
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego