Zaloguj

Aktualności

13-04-17

Otwieramy drzwi ku dobremu - akcja Nadleśnictwa i Harcerzy "Wielkanocny stroik"

    • stroik

W dniu 06.04.2017 r. dzięki wspólnej inicjatywie

Nadleśnictwa Baligród, 7 Bieszczadzkiej Drużyny Starszoharcerskiej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowosiółkach, odbyła się 5 edycja akcji „Wielkanocny Stroik ”.To takie wspólne działania na rzecz osób starszych i samotnych, które przyczyniają się do zdobycia całkiem nowych umiejętności przez uczestników Domu Samopomocy oraz umożliwiają integrację z młodzieżą. Tego rodzaju spotkania umożliwiają kształtowanie uczuć empatycznych oraz uwrażliwiają na potrzeby drugiego człowieka.Idea tych spotkań zrodziła się ze współpracy, jaką Nadleśnictwo Baligród nawiązało z 7 Bieszczadzką Drużyną Starszoharcerską, która działa przy Gimnazjum w Mchawie mówi Ewa Scelina z Nadleśnictwa Baligród - Akcje trwają  od 5 lat, i na celu mają zawiązanie i podtrzymywanie wzajemnej współpracy – czyli nadleśnictwa z młodzieżą , gdzie przykładowo nadleśnictwo dostarcza dary lasu, materiały- a młodzież dzięki swojej wyobraźni i pomysłom wyrabiała stroiki bożonarodzeniowe, czy też właśnie wielkanocne.Małgorzata Kowalska – Publiczne Gimnazjum w Mchawie opiekun drużyny harcerskiej to wspaniała idea, która ma na celu zintegrowanie środowiska młodzieży z nadleśnictwem, mająca na celu wzbudzenie w młodzieży wartości i więzi międzyludzkich. Harcerze te stroiki roznoszą z życzeniami świątecznymi do osób starszych, samotnych, chorych w Baligrodzie, w Mchawie, w kilku okolicznych wsiach. Wychowawczo jest to przedsięwzięcie bardzo wartościowe, gdyż dostarcza wielu wzruszeń zarówno młodzieży jak i osobom obdarowanym.Kiedyś zadano mi pytanie – czy to ma sens- opowiada Ewa Scelinai poszliśmy wtedy z harcerzami ze stroikiem do starszego pana, i opowiadał, ze łzami w oczach, że wszystkie stroiki zbiera, przechowuje, że są dla niego bardzo ważne. I to jest ta odpowiedź na pytanie, czy ma to sens. Nasi harcerze, naprawdę to wspaniali młodzi ludzie, których łączy chęć niesienia pomocy, opieki i wzajemnej współpracy.Małgorzata Kowalska pamiętam pierwszy raz, kiedy harcerze roznosili stroiki, i to jak dziewczyny, po powrocie opowiadały i płakały, jakiej radości takie podarunki dostarczyły wielu ludziom. Ile było wzruszenia, zaskoczenia, radości - tym młodym ludziom zostanie na lata w pamięci. Doskonała lekcja wychowawcza, taka w praktyce dla młodzieży. To taka doskonałe doświadczenie właśnie dla harcerzy, którzy kierują się w swoim postępowaniu właśnie takimi ideami. Bardzo cenimy sobie współpracę z nadleśnictwem, nasi harcerze dzięki wsparciu Nadleśnictwa Baligród mają m.in. umundurowanie. Ta współpraca jest wspaniałą lekcją wzajemnej empatii.W tym roku akcja przeprowadzona jest wspólnie z panią dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowosiółkach, bo przecież wszystkich nas łączy jedna idea – pomocy osobom starszym, samotnym. I stąd pomysł spotkania i całej akcji wielkanocnej, by właśnie odbywała się tutajopowiada Ewa Scelina.Bardzo się cieszę, że możemy współpracować z harcerzami, z pracownikami Nadleśnictwamówi dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy- Edyta Wasylewicz to doskonała sprawa integracji ludzi młodych z naszymi uczestnikami dziennego ośrodka wsparcia. To jest pewnego rodzaju forma treningu i terapii, jest to bardzo potrzebna sprawa. Jest to pierwsza tego typu akcja współpracy harcerzy z naszym Domem Środowiskowym, widzę duże zainteresowanie uczestników naszego domu, wzajemną współpracę i zaangażowanie.  I już są pewne owoce tego spotkania, gdyż harcerki zadeklarowały swoja chęć wolontariatu przy opiece nad osobami starszymi, padły propozycje przygotowania w przyszłości części artystycznej dla naszych uczestników. Myślę, że otwarliśmy wszyscy jakieś drzwi ku czemuś dobremu. Bardzo się cieszę, że wspólnie możemy coś tworzyć, pomagać i nieść pomoc innym.W spotkaniu czuć było wzajemną empatię, dobrą energię i wzajemne więzi.

Inicjatywa godna naśladownictwa i wsparcia.


Lidia Tul- Chmielewskablog comments powered by Disqus
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego