Zaloguj

Muzeum Historyczne w Sanoku - sztuka cerkiewna

    • ikony

Majestat i piękno – tak można opisać wrażenie, spotkania ze sztuką cerkiewną, którą możemy ujrzeć w Dziale Sztuk Cerkiewnych.Ta piękna ekspozycja mieści się w salach zamku w Muzeum Historycznym w Sanoku.

Tutaj możemy zobaczyć ponad 600 ikon malowanych na desce, płótnie – to jedna z najwspanialszych kolekcji ikon w Europie.Znajdują się tutaj również przedmioty zabytkowe, będące elementami wyposażenia i wystroju cerkwi.

Ekspozycja Ikony Karpackiej ukazuje nam przeobrażenia i ewolucję w stylu malarstwa ikonowego w okresie od XV wieku do XIX wieku.Mamy możliwość obejrzeć tutaj pełen ikonostas (ikony w nim pochodzą z różnych okresów), z zachowaniem formy i przesłania tradycyjnego ikonostasu.Zbiory zgromadzone w tej ekspozycji sztuki cerkiewnej pochodzą z terenów południowo - wschodniej Polski.

Doskonałe opisy, są niewątpliwie wielkim ułatwieniem dla osób zwiedzających.W gablotach i witrynach mieści się również ekspozycja przedmiotów liturgicznych w Kościele wschodnim.

Serdecznie polecam to miejsce miłośnikom sztuki cerkiewnej. Czuć tutaj niemal zapach kadzideł, słychać liturgiczny zaśpiew.Polecam każdemu, kto potrafi dostrzec wartość duchową tych dzieł.


Lidia Tul - Chmielewska

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego