Zaloguj

Jak skutecznie osiągnąć to, czego pragniesz?

    • Trzeci Karpacki Krok

Droga Pierwszego i Drugiego Karpackiego Kroku to czas, podczas którego uporządkujemy to, co obecnie dzieje się w naszym życiu wzmacniając nasze mocne strony oraz piramidę wartości. Ona doprowadzi Nas do kolejnego bardzo ważnego etapu: Trzeciego Karpackiego Kroku, w którym odkryjecie: Jak skutecznie osiągnąć to, czego pragniecie? W jaki sposób jest to możliwe? Poprzez zbudowaniu w sobie pozytywnych nawyków działania, wyznaczając skonkretyzowane cele poszerzając perspektywę ich realizacji zadając konstruktywne pytania.

Ten Karpacki Krok wyposaży Nas w narzędzia przemiany, które będą naszym codziennym wsparciem w systematycznej i konsekwentnej pracy. Ich odkrycie, zrozumienie, a następnie rozwój w przełożeniu  na własne życie pomoże nam skutecznie osiągnąć to, czego pragniemy. Kolejność odkrywanych i rozwijanych tychże narzędzi nie jest przypadkowa - to struktura, jeśli, do której się dostosujemy, to „odda” ona nam olbrzymią moc sprawczą w działaniu.  


Pierwszy przystanek - do celu!

I tak o celach pisałam już kilka razy, także więcej o tym, jak skutecznie wyznaczać cele i dlaczego jest to, tak ważna umiejętność życiowa odnajdziecie tutaj :)

Drugi przystanek - skuteczne nawyki!

Po wyznaczeniu długofalowego celu strategicznego w życiu oraz mniejszych celów, które pomocne będą przy jego realizacji robimy następny duży Krok - budując w sobie codzienne nawyki skutecznego działania.  

Zacznijmy od poszukania odpowiedzi na pytanie - Czym jest nawyk? To uwewnętrznienie wartości i zasad w połączeniu wiedzy Co chcę robić i dlaczego?, umiejętności  - Jak to zrobić? oraz pragnienia - Jaki jest motyw działania?,  Dlaczego to jest takie ważne?. Efektywny nawyk to wyraz spójności wewnętrznych zasad uzewnętrzniających się w zachowaniu.

Dlaczego nawyki są takie ważne?

Ich stosowanie nauczy Nas „panować” nad własnym życiem,  zgodnie z naszymi  wartościami, jednocześnie pozwalając przejść z zależności do niezależności i tą drogą - aż do współzależności. Początkiem każdego procesu nawykowego i jego rezultatów jest proaktywność czyli wzięcie odpowiedzialności za siebie, które może być dla niektórych z Nas dużym wyzwaniem. Pamiętajmy jednak, że tylko duże wyzwania dają największą satysfakcję i radość z ich osiągnięcia. Niech, na co dzień towarzyszy Ci pewna złota zasada – zwycięstwo publiczne – to wszystko co jest na zewnątrz  – zawsze musi być poprzedzone zwycięstwem wewnątrz siebie. Wzmocnić rozwój tego procesu można w bardzo prosty i szlachetny sposób: postępować tak wobec innych jak chciałbyś, aby oni postępowali wobec Ciebie.

Trzeci przystanek- Świat pytań, to świat możliwości!

Kiedy wyznaczymy cele odzwierciedlające nasze najskrytsze pragnienia oraz będziemy świadomie budować nawyki skutecznego działania pomocne na tym  etapie przemiany ku radości życia są dobre pytania.

Dlaczego zadawane pytania w życiu są tak ważne?

W każdej chwili naszego życia mają wpływ na nasz cały proces myślowy oraz stanowią podstawową formę komunikowania się.

Możemy wykorzystać rzeczywistą moc pytań zmieniając nasze życie – uzyskując satysfakcjonujące wyniki w tym, co robimy.

W każdej chwili naszego życia stajemy przed wyborem jednej z przedstawionych dróguczącego się albo wyrokującego.

Droga uczącego się składa się z ciągłego dokonywania wyborów, natomiast droga wyrokującego oznacza reagowanie na pojawiające się sytuacje. Każdy z nas wielokrotnie we własnym życiu stał po jednej i drugiej stronie. To leży w naszej naturze, jednak zawsze mamy prawo wyboru, po której stronie pragniemy być …

Jeśli pragniesz zmieniać pytania zadawane w życiu to już teraz oddaję w Twoje ręce skuteczne narzędzie tejże przemiany

Najważniejsza jest świadomość uchwycenia pytań wyrokującego, to jest już pierwszy owoc Twojej pracy. Prawdziwy wybór zaczyna się z chwilą, kiedy potrafimy przyjrzeć się własnemu procesowi myślenia. Jak możemy pokierować czymkolwiek w naszym życiu, jeśli nie jesteśmy w stanie kontrolować naszych myśli?.

Moim drodzy, jakość naszego życia zależy, od jakości zadawanych pytań, czego świadomy był już sam Albert Einstein. W tej refleksji kończymy dzisiejszą podróż z Trzecim Karpackim Krokiem :)

Zapraszam także do odkrycia 7 nawyków skutecznego działania z Karpackim Sekretem tutaj :)

A w następnej podróży dowiecie się Jak zostać Twórcą własnego życia?

Monika Bulik

Coach przemiany 

Redaktor naczelny mojebieszczady.com

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego